The Style Council 1988 Badge Latin Inscription

The Style Council 1988 Badge Latin Inscription
Condition
New

25mm Badge for The Style Council 1988 with Latin Inscription 'Feriae Percuniae Sunt Omnia'